Kitty Molenaar | grafisch ontwerpen | vormgeving | Kitty Molenaar | grafisch ontwerpen | vormgeving | Kitty Molenaar | grafisch ontwerpen | vormgeving |
16   website | complex compound | vluchtige bouwwerken

Kitty Molenaar | grafisch ontwerpen | vormgeving | website | complex compound | vluchtige bouwwerken


Kitty Molenaar | grafisch ontwerpen | vormgeving | website | complex compound | vluchtige bouwwerken


Kitty Molenaar | grafisch ontwerpen | vormgeving | website | complex compound | vluchtige bouwwerken

Complex Compound is een kunstwerk dat bestaat uit gezenderde bouwblokken. Met deze bouwblokken kunnen bmensen bouwwerken maken. De positie van de blokken is te volgen op de website.